ทีมงาน

Verifigator คือหนึ่งในบริการภายใต้การคิดค้นและพัฒนาของ Arkham Enterprises โดยจดทะเบียน บริษัทจำกัด (SAR) ที่ ประเทศฮ่องกง และมีสำหนักงานหลักที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย และอีกหนึ่งสำนักงานที่ประเทศโรมาเนีย

Jouni
CEO and Founder

สวัสดีครับ ผม Jouni Flemming ผู้ก่อตั้งและบริหาร Verifigator ผมเริ่มต้น Verifigator เพราะว่าในธุรกิจของผมในด้านอื่น Macecraft Software (www.macecraft.com) ผมจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการการทำงาน รวมถึงประเภทผู้ใช้งานของเรา เช่น ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ ที่ประสงค์จะส่งอีเมลข่าวสาร ได้ทำงานง่ายขึ้น ยังคงมีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Verifigator ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลทั่วไป แต่เพียงแค่นั้นอาจยังไม่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มที่มีอีเมลรายชื่อขนาดใหญ่, การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ผู้ใช้งานอีเมล และทั้งหมดนี้ ถือเป็นวิธีที่เข้าถึงได้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้ทำสิ่งหนึ่ง ซึ่งโดยความรู้พื้นฐานของผมคือการพัฒนาระบบซอฟแวร์ ผมเริ่มการเขียนโปรแกรมตั้งแต่สมัยประถมศึกษา และโปรแกรมแรกของผมคือ RegCleaner ที่มีผู้ใช้งานนับล้านทั่วโลกมาก กิจกรรมที่ผมชอบทำในเวลาว่างก็คือ การเดินป่า เดินเขา การพาตัวเองไปอยู่ในป่าเขาเป็นวิธีการผ่อนคลายที่ดีที่สุดของผม

Mihai
Founding partner - Online Marketing and Sales

Mihai Barbulescu คือหุ้นส่วนของ Arkham Enterprises and Verifigator Jouni และ ผมพบกันผ่านโลกออนไลน์ในเวลาที่ Jouni กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่สามารถคิดนอกกรอบและเชื่อถือได้ และด้วยความรู้และประสบการณ์ด้าน antivirus lab consulting, search engine optimization, pay per click advertising, email marketing and e-commerce ซึ่งตรงกับสิ่งที่ Jouni ต้องการ เราทั้ง 2 จึงได้ทำงานร่วมกัน
หน้าที่หลักของผมที่มีต่อ Arkham Enterprises การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการก่อนถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของเรา ในเวลาว่างผมมักจะศึกษาและฝึกฝนศิลปะป้องกันตัว เกม และนั่งสมาธิ

Alex
Chief Operating Officer

Alex Ioriati ผมเป็น COO ของ Verifigator บทบาทของผมคือการดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของทีมในองค์กรและค่อยช่วยเหลือทีมให้ไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ Arkham ตั้งไว้ เคมีที่ดีภายในทีมสร้างผลลัพธ์ที่ดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานผมจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญ การตรวจสอบ การทดสอบและการช่วยเหลือทีมเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ผมชื่นชมการเดินป่า ฟังเพลง ชมภาพยนตร์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ผมยังกำลังศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Noom
General manager

สวัสดีครับ ผมเอกสิทธิ์ จันทร์ทอง ผู้จัดการทั่วไปของ Arkham Enterprise(Thailand) เป้าหมายของผมในการทำงานคือ การทำให้เป้าหมายของบริษัทสำเร็จลุล่วง และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปรัชญาการทำงานของผมคือ “ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดี องค์กรที่มีระบบการจัดการที่ดีย่อมให้สินค้าและบริการที่ดีฉันนั้น” นอกเหนือจากการทำงาน ผมชอบที่จะใช้เวลาอ่านหนังสือ เกมส์ และดนตรี

Teawly
Human Resources

สวัสดีทุกคน ฉันชื่อดิษชฎานันท์ ชมฤทธิ์ ทุกคนเรียกฉันว่า ทิวลี่ อายุ 28 ปี ตำแหน่งของฉันคือ แผนกฝ่ายบุคคลของบริษัท Arkham เชียงใหม่. ฉันเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว 4 ปี ฉันรักงานที่ท้าทาย ฝึกฝนทักษะการทำงานอยู่เสมอ ค้นหาและแก้ไขความผิดพลาดจากการทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งหมดนี้จึงทำให้อยากทำงานตำแหน่งนี้เป็นอย่างมาก
ฝ่ายบุคคลท้าทายความสามารถฉันเป็นอย่างมาก นอกจากการเข้าใจในระบบการทำงานแล้ว ฉันต้องเข้าใจการทำงานของพนักงานทุกขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้
ทัศนคติของฉันสำหรับการทำงานก็คือ ตรรกะ, การให้เหตุผลกับทุกขั้นตอนการทำงาน จะทำให้ทำงานได้ดี และเกิดความผิดพลาดจากการทำงานน้อยลง ฉันเชื่อมั่นในทัศนคติของฉันอย่างมาก
"คุณภาพของบ้านต้องเริ่มที่โครงสร้างแข็งแรง
คุณภาพของงานต้องเริ่มที่ ตรรกะ "

ดิษชฎานันท์ ชมฤทธิ์

Stefan
Customer Service

ผมชื่อ Stefan Calin เป็น Chief of Support ของ Verifigator ร่วมทั้ง Macecraft Software ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของ Jouni. การทำงานในตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ไม่ว่าจะการทำงานเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและบริการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อความสุขของทั้งสองฝ่าย ร่วมทั้งการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเวลาว่างผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับลูกสาวของผม หรือไม่ก็ท่องเที่ยวไม่ว่าจะทะเลหรือภูเขารวมทั้งต่างประเทศ