คุณสมบัติการทำงาน

รูปแบบการทำงานของ Verifigator สามารถทำได้ 2 รูปแบบ :

ประมวลผลแบบทันที Real-Time

 • ตรวจสอบ Lead ทั้งรายชื่อและอีเมลในขณะที่ผู้ใช้งานพิมพ์ทันที
 • ตรวจสอบการสะกดคำของอีเมลโดยอัตโนมัติ
 • ป้องกันผู้ใช้งานจากการเข้าถึงของข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลปลอม
 • การใช้งานจะครอบคลุมถึง plugin ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีในหลายรูปแบบ รวมไปถึง WordPress
 • ลดความซับซ้อนในการใช้งานกับ MailChimp โดยผู้ใช้งานสามารถนำรายชื่ออีเมลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าไปที่ MailChimp ได้โดยตรง

ประมวลผลตามคำสั่ง (อ้างอิงตามรายชื่อ)

 • รูปแบบการใช้งานที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สามารถรองรับการนำเข้า ประมวลผล และการนำออกรายชื่อ Leads มากกว่า 1,000,000 รายชื่อ
 • กำจัดหรือแจ้งเตือนรายชื่ออีเมลที่น่าสงสัย ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสี่ยงต่อการใช้งานจากรายชื่ออีเมลทั้งหมดที่ทำการตรวจสอบของคุณ
 • แก้คำสะกดผิดอัตโนมัติ จากการสะกดผิดที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ รวมไปถึงคำสะกดผิดของรายชื่ออีเมล
 • ตรวจสอบ เพศ ประเทศ และภาษาที่ใช้ในรายชื่อ Leads ของคุณ โดยจะประมวลผลและแสดงใน Existing list ของคุณ
 • ค้นหา จัดแยก ใส่ป้ายชื่อ และจัดเรียงประเภทภายในข้อมูลที่ปรากฏบน Verifigator ได้อย่างง่ายดาย เช่น การค้นตามประเภทของ “เพศ” เป็นต้น
 • เราจะให้ความสำคัญกับการใช้งานร่วมกับระบบ Email marketing เป็นหลัก โดยเฉพาะการใช้งานร่วมกันกับ MailChimp

คุณสมบัติของ Verifigator

 • ตรวจสอบอีเมล
  ระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้หลายระดับ ส่งผลให้รายชื่ออีเมลที่ผ่านการตรวจสอบของคุณมีความสอดคล้องกับความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด ชื่อโดเมนต้องถูกต้องและสามารถรับอีเมลได้จริง ไม่มีการคาดเดา มีแต่กระบวนการตรวจสอบที่วัดผลได้จริง รวดเร็ว และแม่นยำ
 • แก้คำผิดของอีเมลโดยอัตโนมัติ
  การตรวจสอบรายชื่ออีเมลของ Verifigator ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือแก้ไขการสะกดคำผิดของเรา ยกตัวอย่างเช่น john.smith@gmailc.om
 • ตรวจสอบชื่อในรายชื่ออีเมล
  Verifigator สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของชื่อผู้ใช้งานได้ทั่วโลก และเราจะเตือนคุณหากพบว่าเป็นรายชื่อที่อาจจะไม่มีผู้ใช้งานอยู่จริงหรือรายชื่อที่น่าสงสัย
 • ตรวจสอบเพศของรายชื่ออีเมล
  Verifigator สามารถตรวจสอบหา เพศ ของผู้ใช้อีเมลได้ถูกต้องมากกว่า 95% จากชื่อทั่วไปที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งชื่อเดียวกันอาจใช้ในต่างเพศกัน อาจไม่เหมือนกันทั่วทั้งโลก
 • ตรวจสอบประเทศของรายชื่ออีเมล
  Verifigator สามารถคาดเดาประเทศปลายทางของอีเมลนั้นๆ รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งการตรวจสอบอ้างอิงจากชื่อโดเมนของรายชื่ออีเมลผ่านแหล่งข้อมูลอ้างอิงมากมายทั่วโลกจากเรา
 • การแชร์ข้อมูลระหว่างกันใน Verifigator
  การแชร์ข้อมูลของ Verifigator คือ คุณสมบัติพิเศษจำเพาะที่มีระหว่างผู้ใช้งาน Verifigator ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ใช้งาน Verifigator 2 คนที่ใช้การแชร์ข้อมูลระหว่างกัน คนที่ 1 มีรายชื่ออีเมล Leads คือ jnsm123@domain.com โดยไม่มีข้อมูลชื่อปรากฏ แต่คนที่ 2 มีข้อมูลชื่อปรากฏบน Leads เดียวกัน ระบบ Verifigator จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์รายชื่ออีเมลการใช้งานการแชร์ข้อมูลนี้ปรกติแล้วจะไม่เชื่อมต่อ ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานให้ระบบของผู้ใช้งานเชื่อมต่อเพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ในเมนูการตั้งค่า โดยรายชื่ออีเมล Leads จะไม่สามารถโอนถ่ายหากันได้ มีเพียงข้อมูลชื่อของอีเมล เพศ ประเทศ และภาษาที่ใช้เท่านั้นที่จะแชร์ข้อมูลหากันได้ และจะแชร์ได้ในกรณีที่มี Leads เหมือนกัน

ง่ายต่อการใช้งาน API

 • เข้าถึงทุกคุณสมบัติของ Verifigator ผ่าน API ของเรา
 • ง่ายต่อการใช้งานมาก สามารถเริ่มใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
 • มาพร้อมกับแบบเอกสารที่ชัดเจน clear documentation และ ตัวอย่างโค๊ด code examples สำหรับโปรแกรมในการแปลงภาษา เช่น PHP
 • ใช้ RESTful API เพื่อค้นหาและประมวผลแล้วตอบกลับมาในรูปแบบ JSON

เพิ่มความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยจากเรา ironclad privacy policy