ทดลองใช้งาน

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ Verifgatorก็คือวามสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์อีเมลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ Verifigator สามารถจัดเรียงข้อมูลอีเมลกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อประโยชน์ในการจัดการและจัดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ทดลองประสิทธิภาพของ Verifigator ง่าย ๆ เพียงใส่ข้อมูลด้านล่างนี้ อย่าลืมกด Analyze นะคะ

ทดลองใช้

ผลลัพธ์

แยกชื่อ

ชื่อ
นามสกุล


คำนำหน้า
Name suffix
ชื่อกลาง
Tip: Verifigator can also split difficult names, such as "Mr. John von Smith, Sr." - give it a try!

เพศ

ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

สถานที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ ภาษา

Raw API output


            
This is the full API response for this data. Please see our API Docs for more information what all these fields mean and how to use the API yourself.