บล็อก

เรื่องราวและประสบการณ์ดีๆ ที่เรา Verifigator ต้องการแบ่งปันให้กับคุณ

Posted by Teawly on Aug 31, 2018

เก่าไปใหม่มา! ฟีเจอร์ใหม่ หลังอัพเดต Gmail 2018

เก่าไปใหม่มา! ฟีเจอร์ใหม่ หลังอัพเดต Gmail 2018

     คู่มือการใช้งาน Gmail กับ ฟีเจอร์ใหม่ อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย      สำหรับคนใช้งาน Gmail คือ ผู้ให้บริการฟรีอีเมลใน Google ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำการอัพเดทการใช้งานใหม่ โดยเริ่มจาก ฟีเจอร์ใหม่ ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ (UI) ให้มีความทันสมัย และตอบสนองการใช้งานได้ง่ายขึ้น       หากคุณใช้งานบัญชีรายชื่อของ Gmail หรือตั้งค่าเป็นหน้าแรกของเว็ปไซต์ (Browser Default) วันนี้ก่อนใช้งาน Gmail รูปแบบใหม่ คุณควรเรียนรู้ ทำเข้าใจ กับวิธีการใช้งาน Gmail อย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนามาปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้      อ่านบทความนี้ เพื่อทำความเข้าใจฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Gmail และ      คุณต้อง…

Read More

Posted by Teawly on Aug 28, 2018

วิธีดึงดูด ว่าที่ลูกค้าคุณภาพ ในปี 2018

     ว่าที่ลูกค้าคุณภาพ เป็นหัวใจของธุรกิจที่ต้องการความเติบโตอย่างต่อเนื่อง วิธีการมองหา “ว่าที่ลูกค้า” มุ่งเน้นที่ คุณภาพของ Leads (Quality) มากกว่า จำนวนของ Leads (Quantity)      หากคุณคือนักการตลาด/นักขาย คุณทราบได้อย่างไรว่ารายชื่ออีเมลมีคุณภาพ ซึ่งปกตินักการตลาดมักส่งอีเมลโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าที่สนใจใน สินค้า/บริการเท่านั้น ซึ่งคือหน้าที่ปกติของนักการตลาด/นักขาย ทั่วไป      ความจริง นักการตลาดไม่ต้องการเพียง Lead หรือเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มลูกค้า ในเวลาเดียวกันกลุ่มลุกค้าก็ไม่ต้องการอีเมลโฆษณาเช่นกัน ดังนั้น Leads หรือ “ว่าที่ลูกค้า” ที่มีคุณภาพ จึงมีโอกาสสูงที่สามารถเปลี่ยน “ว่าที่ลูกค้าคุณภาพ” ให้กลายเป็น “ลูกค้าตัวจริง” ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าการส่งอีเมลโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความต้องการรับข่าวสารใน สินค้า/บริการ ของคุณ      ดังนั้นการเลือก Leads ที่มีคุณภาพ นักการตลาดควรเตรียมขั้นตอนการขาย (Sale Funnel) ในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า…

Read More

Posted by Teawly on Aug 17, 2018

6 ปัญหาที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดผ่านอีเมล

     กระแสการตลาดผ่านอีเมล ยังคงเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง      อีเมลมากกว่า 2.94 แสนล้านรายชื่อถูกใช้งานในทุกๆ วัน นั่นหมายถึงทุกบริษัทยังคงใช้อีเมล เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นบริษัทของคุณต้องเตรียมลูกเล่นทางการตลาด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่ง      การตลาดผ่านทางอีเมล (การโฆษณาสินค้า/บริการผ่านอีเมล) เป็นหนึ่งช่องทางการตลาดที่ประหยัดต้นทุนแต่ได้รับผลตอบแทนอันคุ้มค่า (Return on Investment – ROI) และยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย      หากคุณไม่พยายามทำความเข้าใจกับหลักการตลาดผ่านอีเมลอย่างถี่ถ้วน จะทำให้คุณพลาดโอกาสทางการตลาด และได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งหากรายชื่ออีเมลของคุณไม่มีการแบ่งกลุ่ม (Segment) ตามความต้องการของลูกค้า พวกเขาอาจเลิกติดตามคุณ (Unsubscribe) ความน่าเชื่อถือลดลง (Sender reputation) อีเมลสแปม (Spam) หรือแย่ที่สุดคือติดแบล็คลิตส์ (Blacklist)      “ก่อนที่จะสายเกินแก้” คุณควรทำความเข้าใจกับ 6 ปัญหาที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จของการตลาดผ่านอีเมล…

Read More

Posted by Teawly on Aug 07, 2018

ตรวจสอบรายชื่ออีเมล ได้ง่ายๆ กับ Verifigator

ตรวจสอบรายชื่ออีเมล-verifigator

     สาเหตุที่ทำให้อีเมลโฆษณาถูกตีกลับ (Email Bounce) หากคุณคือนักการตลาด/นักขายออนไลน์ที่มั่นใจว่าการตลาดของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ เนื่องด้วยรายชื่ออีเมลที่คุณได้มานั้นมาจากวิธีการที่ถูกต้อง หรือตกลงในเงื่อนไขพิเศษที่คุณได้เสนอ (Opt-in Lead) แต่ปราศจากการ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล อย่างละเอียด นั่นเป็นเพียงหลักการตลาดทางอีเมลทั่วไปเท่านั้น แท้จริงแล้วการถูกตีกลับจากรายชื่อเหล่านั้นอาจส่งผลระยะยาวในการทำการตลาดทางอีเมล      วันนี้คุณรู้หรือไม่? อีเมลโฆษณาของคุณอาจเสี่ยงการเป็นอีเมลสแปม (Spam Trap) และกำลังสร้างความน่ารำคาญแก่กลุ่มลูกค้า      Spam Trap เป็นสถานะอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างความน่ารำคาญแก่กลุ่มลูกค้า รวมถึงการถูกร้องเรียนว่าเป็นอีเมลสแปม ทั้งสองอย่างนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะนักการตลาดในเชิงระยะยาว หากอัตราการตีกลับของอีเมลสูงขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้การส่งอีเมลโฆษณาในอนาคตของคุณยากขึ้น ซึ่งไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด      คุณจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่ออีเมลทั้งหมด (Email Lists) ก่อนส่งอีเมลโฆษณา หรือเลือกใช้บริการตรวจสอบรายชื่ออีเมลกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง Verifigator ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรายชื่ออีเมลผ่านคะแนน (Quality Rating – QR) ได้อย่างง่ายดาย      อีเมลสแปม หรืออีเมลไม่พึงประสงค์คืออะไร (Spam…

Read More

Posted by Teawly on Aug 06, 2018

การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ คอร์สสอนออนไลน์ ระยะสั้น

    หากคุณคือคนที่ต้องการเรียนรู้ หรือเพิ่มทักษะใหม่ๆ นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย ขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยากในการสมัครเรียน แต่ คอร์สสอนออนไลน์ ทำได้มากกว่า เพราะคอร์สสอนออนไลน์ สร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลในส่วนที่ไม่มีในพื้นฐานการศึกษา หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ตรงจากผู้มีประสบการณ์ล้วนเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ในยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย      ยกตัวอย่างบางคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัย ได้ค้นหาตัวเองถึงการทำงานหลายๆ ด้าน แต่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ จึงทำให้ไม่มีความสุข หรือทำงานในสาขาวิชาที่เรียนมา แน่นอนว่าทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อ ตลอดจนบางคนไม่ชอบกับงานที่ทำอยู่ หรือบางคนกำลังทำงานที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถทักษะของพวกเขา ด้วยเหตุทั้งหมดนี้จึงทำให้พวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากถูกจำกัดในเรื่องเวลา      ในปัจจุบันไม่มีปัญหาเหล่านี้อีกต่อไป การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เป็นเรื่องง่ายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเรียนคอร์สสอนผ่านสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต จะทำให้เราเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะของอาชีพต่างๆ ได้เพียงการคลิกเมาส์ หากนักการตลาดสามารถเปลี่ยนเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ จากนักคณิตศาตร์เป็นนักประวัติศาสตร์ หรือสามารถเปลี่ยนจากนักอักษรศาตร์ให้กลายเป็นนักเขียนโปรแกรมได้ ดังนั้นในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ทางออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ความต้องการของคอร์สออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และนี่ถือเป็นโอกาสดีสำหรับคุณ หากคิดจะเปิดธุรกิจคอร์สสอนออนไลน์ แต่คุณต้องเตรียมรับมือความท้าทายจากคู่แข่งเช่นเดียวกัน      การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอร์สออนไลน์  …

Read More

Posted by jouni on Jul 29, 2018

ประโยชน์ จากการ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล

ประโยชน์-จากการ-ตรวจสอบรายชื่ออีเมล

     คุณภาพรายชื่ออีเมล ของผู้ติดตาม (Subscriber) เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของนักการตลาด/นักขาย โดยการใช้ “อีเมลเพื่อการประชาสัมพันธ์  Email Campaign” ดังนั้นการส่งอีเมลแคมเปญโดยปราศจากการตรวจสอบที่อยู่อีเมล (Email Address) หรือ การ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล เสมือนการทำการตลาดอย่างไร้ ประโยชน์      คุณในฐานะนักการตลาด/นักชาย อาจสุ่มเสี่ยงว่าอีเมลของคุณจะเป็นอีเมลสแปม ซึ่งแน่นอนว่าผู้ติดตามคุณทุก ๆคนจะไม่เปิดอ่านอีเมลสแปมของคุณ เพราะพวกเขาเข้าใจว่าอีเมลสแปมเป็นอีเมลที่สร้างความรำคาญอย่างมากแก่พวกเขา      ดังนั้น คุณภาพรายชื่ออีเมล จะเป็นเครื่องการันตีว่ากลุ่มผู้ติดตามจะเปิดอ่านอีเมลแคมเปญของคุณหรือไม่ แน่นอนว่า พวกเขาอาจกดติดตามข่าวสารของคุณผ่าน การคลิกปุ่มกด (Call to Action – CTA) สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณต้องตรวจสอบรายชื่ออีเมล      – อีเมลแคมเปญของคุณมีอัตราการตีกลับสูง (High Bounce Rate)       – อัตราการเปิดมีค่าน้อย…

Read More

Posted by jouni on Jun 01, 2018

ตรวจสอบอีเมล ก้าวแรกของนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

     ทุกๆ แบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ควรถูกตรวจสอบคุณภาพอีเมล สิ่งนี้พูดง่ายแต่อาจทำยาก การ ตรวจสอบอีเมล แบบอย่างง่ายไม่เพียงพอในการใช้งานจริง และถือเป็นความคิดที่แย่มาก (แย่อย่างไร? คลิก) การตรวจสอบอีเมล ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง      การตรวจสอบความถูกต้องของสถานะผู้ใช้งานอีเมล คือหนึ่งวิธีที่คุณอาจมองข้าม ซึ่งวิธีนี้อาจกลายเป็นเรื่องยากสำหรับนักการตลาด หากคุณไม่มีการตรวจสอบอีเมลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพราะการตรวจสอบคุณภาพอีเมลทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้แม่นยำถึง 99% หรือแม้แต่ 90% ขึ้นไป      เคสกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง คือ วันหนึ่งผมต้องการลงทะเบียนและสร้างบัญชีรายชื่อของฉัน เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ Mashape’s API Marketplace เพื่อธุรกิจของผม และธุรกิจของผม คือ “Arkham Enterprises Limited,” เริ่มจากการตรวจสอบอีเมลของผม info@arkham.hk (Role Account)      ผมกรอกข้อมูล และคลิกสร้างบัญชี (Create Account) หลังจากนั้น…

Read More

Posted by jouni on May 29, 2018

กลยุทธ์การ รักษาฐานลูกค้า SaaS ที่คุณต้องใช้

รักษาฐานลูกค้า SaaS

     หากต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโต คุณต้องใส่ใจสิ่งที่มีค่ามากที่สุด นั่นคือ      ลูกค้า      ธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินไปได้ ด้วยการหากลุ่มลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ซึ่งการดูแลลูกค้าเดิม เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในหลายๆ ด้าน      ความมั่นคงในธุรกิจ ความก้าวหน้าทางธุรกิจจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยการบอกต่อของลูกค้าเดิม  ดังนั้นเป้าหมายทางธุรกิจเริ่มต้นจาก – การรักษาฐานลูกค้า      ถ้าคุณไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ได้ คุณจะสูญเสียรายได้จำนวนมาก ซึ่งคุณไม่ต้องการเช่นนั้น      ในกรณีที่คุณไม่ทราบมาก่อน ลูกค้าเดิมคือ กลุ่มลูกค้าที่ยินดีจ่ายและสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจคุณมากที่สุด ยิ่งถ้าหากลูกค้ากลุ่มนั้นมีความซื่อสัตย์ในแบรนด์ของคุณอยู่แล้ว      ดังนั้น คุณจะรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างไร?      เราอยากแจ้งว่า คุณเลือกเว็บไซต์ได้ถูกต้องแล้ว เพราะเราได้รวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ ในการรักษาฐานลูกค้าที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อนำเสนอคุณ ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาและแนะนำคุณค่าในแบรนด์ของคุณ      การบอกเล่าถึงคุณค่า หรือ…

Read More

Posted by jouni on May 23, 2018

สร้างรายได้ให้ธุรกิจ SaaS – จากลูกค้าที่คุณมีอยู่

สร้างรายได้ให้ธุรกิจ SaaS

ธุรกิจ SaaS ของคุณจะไปต่ออย่างไร?      ธุรกิจประเภท SaaS ที่ดีจะไม่เน้นการหาผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว การหาผู้ใช้งานใหม่ๆ หรือ สร้างรายได้ให้ธุรกิจ SaaS มักเกิดขึ้นในช่วงแรก หลังจากแบรนด์คุณมีผู้ใช้งานและลูกค้าจำนวนหนึ่งแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาควรเป็นการมอบคุณค่าให้กับพวกเขาเป็นหลัก      เป้าหมายสำคัญคือ คุณควรทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุข ไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจไม่เป็นลูกค้าของคุณในอนาคต และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในธุรกิจของคุณในด้านลบไม่ช้าก็เร็ว      เราเคยแนะนำบล็อก การคัดกรองที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ E-commerce  ซึ่งภายในคอนเทนต์อธิบายภาพจาก Invespcro ที่แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเดิมมีค่าความสำเร็จสูงถึง 60-70% ในขณะที่ความน่าจะเป็นจากการขายให้กับลูกค้ารายใหม่มีค่าเพียง 5-10%      เพราะฉะนั้นลูกค้าเดิมประมาณ 50% สนใจทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์คุณ และมีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินเพื่อรับบริการมากกว่าลูกค้ารายใหม่ประมาณ 31% การ สร้างรายได้ให้ธุรกิจ SaaS      หากคุณกำลังคิดว่า “เดี๋ยวเราก็หาลูกค้ารายใหม่ได้” คุณต้องทบทวนใหม่ เพราะวิธีการนี้ไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น คุณมีวิธีการรับมือกับลูกค้ารายใหม่อย่างไร…

Read More

Posted by jouni on May 22, 2018

กลยุทธ์การวิเคราะห์ ปัญหาของลูกค้า ให้ตรงจุดและโดนใจ

กลยุทธ์การวิเคราะห์ ปัญหาของลูกค้า ให้ตรงจุดและโดนใจ

กลยุทธ์การวิเคราะห์ ปัญหาของลูกค้า ให้ตรงจุดและโดนใจ      ปัญหาของลูกค้า หากคุณไม่สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขอย่างถูกวิธี นั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างความล้มเหลวให้กับธุรกิจของคุณ      “ปัญหาหรืออุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ” มีหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเมื่อปัญหาเกิดขึ้น พวกเขาส่วนใหญ่เลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้เงิน เพื่อซื้อปัญหาที่อาจรบกวนพวกเขาในวันข้างหน้า      “ยิ่งรู้มาก ยิ่งช่วยได้มาก” ยิ่งนักการตลาดเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้มากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถช่วยลูกค้าได้มากเท่านั้น ซึ่งบางทีอาจดูไม่ฉลาดหากไม่ดำเนินการด้วยกลยุทธ์การตลาด หรือ มองข้ามผลประโยชน์จากลูกค้า      ทั้งนี้ควรคำนึงความเหมาะสมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ และความบ่อยครั้งในการนำเสนอ      ผลสำรวจจาก Harvard Business Review (HBR) ได้กล่าวว่า การสร้างข้อเสนอมากเกินไป เช่น การยื่นข้อเสนอการคืนเงิน , ฟรีค่าบริการ และเสนอการใช้สินค้า/บริการฟรี อาจส่งผลในทางตรงกันข้าม เพราะวิธีการเหล่านี้เหมาะสำหรับการสร้างความซื่อสัตย์ในแบรนด์ให้กับลูกค้าเดิมเท่านั้น โดยปราศจากความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า    …

Read More