ตรวจสอบอีเมล

     Verifigator เครื่องมือรูปแบบใหม่สำหรับนักการตลาดทางอีเมล โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพรายชื่ออีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งอีเมล อีกทั้งยังสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งไปหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

     คุณสมบัติหลักของ Verifigator คือ การตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลว่ามีผู้ใช้งานอยู่จริงหรือไม่ เช่น หากคุณต้องการส่งอีเมลจดหมายข่าวไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ารายชื่ออีเมลเหล่านั้นมีผู้ใช้งานอยู่จริง แต่เราตอบให้คุณได้ในทันที! เป็นต้น

     อีกหนึ่งจุดเด่นของ Verifigator คือ ความเร็วในการตรวจสอบโดเมนต่าง ๆ โดยระบบการอัพเดทรายชื่อโดเมนอัตโนมัตินับล้านโดเมนของเรา ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วถึง 4,000 อีเมลต่อนาที และแน่นอนว่า ความถูกต้องแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

     นอกจากนี้ Verifigator ยังสามารถตรวจสอบความผิดปกติของอีเมลต่าง ๆ ได้ เช่น อีเมลสะกดผิด, อีเมลปลอม, อีเมลเพื่อใช้สมัครชั่วคราว, กับดักอีเมล, อีเมลสแปม เป็นต้น 

ตรวจสอบคุณภาพรายชื่ออีเมลแบบเรียลไทม์ และจัดการอีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่จริง

ระบุแหล่งที่มาของอีเมล

     จะดีกว่าเพียงใดหากคุณทราบว่า อีเมลส่วนตัว และอีเมลบริษัท มาจากประเทศอะไร นี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่ Verifigator สามารถตรวจสอบให้คุณได้ อีกทั้ง วิเคราะห์ภาษาที่ใช้เพื่อสื่อสารกับรายชื่ออีเมลนั้นๆ

ระบุประเทศแหล่งที่มาของอีเมล และภาษาที่ใช้สื่อสาร

ระบุเพศผู้ใช้งานของอีเมล

     หลังจากคุณทราบว่าอีเมลนั้นๆ มีผู้ใช้งานอยู่จริงและมาจากประเทศใดแล้ว ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากเรา Verifigator ให้คุณเข้าถึงความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานในอีกระดับ โดยการระบุเพศผู้ใช้งานของอีเมลนั้นๆ 

ระบุเพศและเชื้อชาติของผู้ใช้งานอีเมล เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารที่มากกว่า!

ประโยชน์ของ Verifigator

สื่อสารกับ ผู้ใช้งานจริง เท่านั้น

     จัดการอีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่จริง หรือ อีเมลที่สร้างขึ้นชั่วคราว ช่วยแก้คำสะกดผิดบนชื่ออีเมลอัตโนมัติ และคัดแยกกลุ่มรายชื่ออีเมลด้วยป้ายชื่อ

หยุด เสียเงิน โดยเปล่าประโยชน์

     รายชื่ออีเมลจาก Verifigator จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน  เพราะจะไม่สูญเปล่าไปกับ อีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่จริง หรือ อีเมลที่เลิกใช้งานไปแล้ว หรือ อีเมลที่ไม่เข้าใจข้อความของคุณ

หลีกเลี่ยง แบล็กลิสต์ และสแปม

     การส่งอีเมลไปยังกับดักอีเมล ส่งผลให้อีเมลของคุณถูกจัดและกลายเป็นอีเมลสแปม โดยส่งผลต่อธุรกิจ Verifigator คือ ตัวช่วยสำหรับปัญหานี้