การตรวจสอบอีเมล

Verifigator คือเครื่องมือยกระดับการส่งอีเมลของคุณ โดยทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง รวมทั้งการจัดกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การส่งอีเมลของคุณ ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติเบื้องต้นของ Verifigator คือ การตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลต่างๆ ว่ามีผู้ใช้งานจริงหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งจดหมายข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ Verifigator ทำหน้าที่ตรวจสอบว่ารายชื่ออีเมลของคุณมีผู้ใช้จริงหรือไม่

คุณสมบัติข้างต้นไม่ใช่เพียงคุณสมบัติเดียวที่ Verifigator มี อีกหนึ่งจุดเด่นของ Verifigator คือความรวดเร็วในการตรวจสอบโดเมนต่าง ๆ ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ จากระบบการอัพเดทรายชื่อโดเมนอัตโนมัตินับล้านโดเมน โดยปรกติระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้เร็วถึง 4,000 อีเมลต่อนาที ความถูกต้องแม่นยำยังเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ Verifigator ทำได้

นอกจากนี้ Verifigator ยังสามารถตรวจสอบอีเมลขยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมลปลอม, อีเมลระยะสั้น, อีเมลเฉพาะกิจ, spam แม้กระทั่ง role account หรือสรุปคือ Verifigator สามารถตรวจสอบอีเมลทุกประเภทให้คุณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ตรวจสอบรายชื่ออีเมลแบบเรียลไทม์และจัดการอีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งาน ออกจากรายชื่ออีเมลของคุณ

ระบุที่มาของผู้ใช้งานอีเมล

รายชื่ออีเมลที่คุณมีอยู่ คุณสามารถระบุประเทศของผู้ใช้งานอีเมลเหล่านั้นได้หรือไม่ มันจะดีกว่าเพียงใดหากคุณรู้ว่าผู้ใช้งานอีเมลนั้นมาจากประเทศใด หรือ ระบุที่มาของผู้ใช้งานอีเมล ไม่ว่าจะเป็นอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลบริษัท นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ Verifigator สามารถตรวจสอบให้คุณได้ โดยการวิเคราะห์จากชื่ออีเมล รวมทั้งวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจากอีเมลนั้นๆ

ระบุประเทศจากชื่อและอีเมลผู้ใช้งาน รวมไปถึงภาษาที่พวกเขาใช้สื่อสาร

ระบุเพศผู้ใช้งานอีเมลจากชื่ออีเมล

หลังจากคุณได้รู้แล้วว่าอีเมลที่คุณตรวจสอบนั้นมีผู้ใช้งานอยู่จริงและมาจากประเทศอะไรแล้ว มันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากคุณรู้ว่าผู้ใช้อีเมลนั้นเป็นเพศใด อีกหนึ่งความสามารถที่ Verifigator สามารถวิเคราะห์ให้คุณได้

ระบุเพศและเชื้อสายเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม

ประโยชน์ของ Verifigator

สื่อสารกับ lead ที่มี ตัวตนจริง เท่านั้น

จัดการอีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งานจริง ตรวจสอบอีเมลที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อติดตามข่าวสาร แก้ไขคำสะกดผิดอัตโนมัติจากรายชื่ออีเมล และคัดแยกประเภทรายชื่ออีเมลเพื่อให้โฆษณาของคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

หยุดการ เสียเงิน โดยเปล่าประโยชน์

รายชื่ออีเมลที่ผ่านการคัดกรองจาก Verifigator จะช่วยเพิ่มอัตราความน่าสนใจของอีเมลโฆษณา และผลตอบแทนจากการลงทุน คุณจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนของคุณจะไม่สูญเปล่าไปกับอีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่จริง หรือเลิกใช้งานไปแล้ว หรือผู้ที่ไม่สนใจในข้อความของคุณ

หลีกเลี่ยงการถูกจัดเป็น Blacklist และ Spam

การส่งอีเมลไปยัง spamtraps หรืออีเมลที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้อีเมลของคุณถูกจัดและกลายเป็นอีเมล spam ในที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อธุรกิจหรือ Verifigator คือตัวช่วยกำจัดปัญหาเหล่านี้